Spela ansvarsfullt

Om du spelar eller registrerar ett konto i Storbritannien eller Nordirland gäller denna policy för ansvarsfullt spelande inte dig, utan du hittar tillämplig policy för ansvarsfullt spelande här.

Bolaget (såsom det definieras i användaravtalet) strävar efter att tillhandahålla en miljö för medlemmarna som befrämjar ansvarsfullt spelande. Vi vill inte bara ge våra medlemmar en underhållande spelupplevelse utan tar också vårt ansvar för att förhindra spelberoende och att minderåriga spelar hos oss.

Som ett ansvarstagande, reglerat spelföretag följer vi alla riktlinjer som tagits fram av eCOGRA. eCOGRA ser till att det godkända spelutbudet övervakas på ett grundligt och transparent sätt för att skydda spelarna.

eCOGRA

Vi har infört följande policyer och verktyg för användningen av våra speltjänster:

Skydd för minderåriga

Skydd för minderåriga

I enlighet med Gibraltars hasardsspelslag (Gibraltar Gambling Act) tillåter företaget inte personer under 18 år att delta i kasino- eller pokerspel. Det är ett brott för minderåriga att delta i hasardspel.

Vårt kasino- och pokerrum är inte avsett att locka barn eller unga. Vi motverkar aktivt personer under 18 år som försöker spela på våra webbplatser och spårar sådana minderåriga spelare. Vi använder sofistikerade verifikationssystem för att identifiera minderåriga som loggar in i programmet.

Vi är dock väl medvetna om att internet är lätt tillgängligt i många hem världen över. Därför måste spelföretag och föräldrar världen över samarbeta för att skydda barn från hasardspel. För att skydda dina egna barn bör du installera filterprogram som blockerar minderåriga från att gå in på vissa webbplatser och öppna vissa program.

Nedan hittar du länkar till några sådana tjänsteleverantörer och program:

Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny
Gamban

Tips för föräldrar:

 • Lämna aldrig barn utan uppsikt vid datorn med kasino- eller pokerprogram öppna. Du måste vara extra försiktig för att se till att de inte kommer åt våra tjänster via dina enheter.
 • Skydda spelprogram med lösenord.
 • Tillåt inga barn under 18 år att delta i någon typ av spelverksamhet.
 • Håll användarnamn, lösenord och insättningsmetoder hemliga och utom räckhåll för barn.
 • Förklara för barnen att det är förbjudet i lag och att det kan vara skadligt för minderåriga att spela hasardspel.
 • Tidsbegränsa barnens internetanvändning.
 • Var extra försiktig ifråga om minderårigas användning av utrustning som mobila enheter.

Tyvärr är inga system vattentäta. Om du känner till någon som är under 18 år och registrerad hos oss ber vi dig att omedelbart kontakta vår operativa avdelning på operations@cassava.net.

Förhindrande av spelmissbruk

Bolaget är medvetet om att även om det stora flertalet spelar som ett nöje finns ett litet fåtal människor som kan bli besatta av de potentiella vinsterna från våra spel. Även om det enligt olika undersökningar bara handlar om en mycket liten procentandel av den vuxna befolkningen som upplever problem med spelande, så tar vi detta på stort allvar. Därför har vi vidtagit följande åtgärder:

 1. Bolagets anställda genomgår utbildning i metoder att identifiera spelare som är minderåriga eller lider av spelberoende och att vidta lämpliga åtgärder i sådana fall.
 2. Vi har infört ett program som är enkelt att använda där spelare som behöver vår hjälp själva kan be att få sitt spelkonto spärrat. På spelarens begäran upphäver vi alltså hans/hennes medlemskap och hindrar honom/henne från att komma in på vårt pokerrum eller kasino.
 3. Spelare kan själva bestämma ett högsta möjliga insättningsbelopp.
 4. På spelares egen begäran stryker vi deras namn från vår e-postlista.

Glöm inte!

 • Hasardspel är underhållning. Spela inte för att bli rik snabbt eller för att betala av skulder.
 • Hasardspel är turspel. Det finns inga recept för garanterade vinster.
 • Var noga med att se till att beslutet att spela alltid är ditt eget.
 • Spela aldrig för att vinna tillbaka tidigare förluster.
 • Kontrollera regelbundet i kassan hur mycket pengar du gör av med.
 • Se till att du kan reglerna för de olika spelen du spelar.

Glöm inte att hasardspel, i likhet med mycket annat i livet, lämpligen spelas med måtta. Överdrivet spelande kan få katastrofala följder.

Rådgivning och hjälp

Du kan också söka professionell hjälp från följande organisationer:

Gamblers Anonymous
National Council on Problem Gambling
Gambling Therapy Helpline


Självvalda spelgränser

Som ett led i vår policy ger vi medlemmarna möjlighet att begränsa de belopp som de satsar på våra webbplatser. Du kan sätta en personlig insättningsgräns och be att få justera den när du vill. Det är bara att ringa vår medlemssupport så hjälper de dig att ställa in dina gränser. Du kan också fastställa insättningsgränser (och kan när som helst be att få dem justerade) online i kassan.

Den insättningsgräns som du ställer in på webbplatsen gäller endast det konto som du har på den här webbplatsen och inte på några andra webbplatser som vi äger eller driver. Om du har mer än ett konto hos oss kan denna insättningsgräns införas för alla dessa konton. Kontakta medlemssupporten på Support@eucitycasino.com om du vill göra det.

Tänk på följande för att få en uppfattning om hur stor din spelbudget bör vara:

 1. Fastställ hur mycket du är beredd att förlora innan du börjar spela.
 2. Anteckna hur ofta du spelar.
 3. Anteckna eller försök uppskatta hur länge du spelar varje gång.

Efter att du tänkt på dessa saker kan du uppskatta hur mycket du tillåter dig själv att spela för per dag, vecka eller månad.

I de fall då de begränsningar som vi har fastställt för dig och ditt konto är lägre än den insättningsgräns som du har ställt in, ska de gränser som vi har bestämt gälla.

Om du är orolig över dina spelvanor eller misstänker att du lider av spelberoende kan du testa dig här.

Kontobegränsningar, spärr av konto på egen begäran och ”Ta en paus”

Om du vill ta en paus och tillfälligt sluta använda kontot kan du begära något av följande:

 • Att få ta en paus i en dag.
 • Att få ta en paus i två dagar.
 • Att få ta en paus i sju dagar.
 • Att få ta en paus i fjorton dagar.
 • Att få ta en paus i en månad.
 • Att få ta en paus i sex veckor.

Under perioder när du tar en paus gäller detta endast för kontot på det nätspelsföretag som du uttryckligen begär det på. Vi blockerar också nya konton som du försöker öppna under perioden som du tar en paus (förutsatt att vi upptäcker dem). Du kan begära att ta en paus genom att kontakta vår medlemssupport på Support@eucitycasino.com eller genom att klicka här.

Om du någon gång blir orolig över ditt spelande kan du begära att få ditt konto spärrat under en period på minst sex månader. Om du själv väljer att spärra ditt eller dina konton på någon av de webbplatser som vi driver stänger vi det/dem (förutsatt att vi upptäcker det/dem) i enlighet med användarvillkoren och tillämpliga bestämmelser.

Du kan inte på något sätt upphäva spärren av kontot under spärrperioden. Om du på nytt vill aktivera kontot efter spärrperiodens slut måste du ringa medlemssupporten och begära att kontot åter aktiveras. I så fall fortsätter spelstoppet att gälla i ytterligare en dag innan du får tillgång till kontot. För undanröjande av tvivel omfattas ”Ta en paus”-perioder inte av någon sådan endagsfördröjning.

Du har möjlighet att på egen begäran få ditt konto spärrat på i) alla webbplatser som vi driver eller ii) 888casinos, 888pokers, 888sports och 777.coms webbplatser som vi driver, med undantag för webbplatserna för bingo och direktspel, genom att kontakta medlemssupporten på Support@eucitycasino.com .

Vi uppmanar dig att kontakta medlemssupporten för att se till att de relevanta kontona hos oss suspenderas och du bör också överväga att spärra dina konton hos alla andra nätspelsföretag.

Du kommer inte att tillåtas att öppna eller använda ett nytt konto på någon av de webbplatser som drivs av oss under tiden som kontot är spärrat, utan först när kontospärren har lyfts och du begär att åter få öppna det aktuella kontot. Om du bryter mot ovanstående äger vi rätt att blockera alla nya konton du öppnar på andra webbplatser som drivs av oss, förverka eventuella medel som du sätter in (eller tidigare har satt in) och ska inte vara skyldiga att återbetala några medel som du har satsat eller vunnit via sådana konton.

Observera att det kan ta upp till 72 timmar innan kontot spärras efter att du har begärt det.

Obs! Om du och godtar att få automatiska meddelanden (s.k. push-meddelanden) på internet eller laddar ner något av våra appar till din enhet från Apple AppStore eller direkt från vår webbplats och godtar push-meddelanden kan du inte blockera dessa meddelanden, även om du själv har valt att spärra ditt konto på någon av de webbplatser som drivs av företaget.

Om du inte är säker på om du vill spärra kontot eller inte kan du ställa dig själv följande fyra frågor:

 • Stör spelandet ditt arbete eller andra uppgifter du har ansvar för?
 • Försöker du vinna tillbaka tidigare spelförluster?
 • Håller du på att återhämta dig från någon form av beroendetillstånd?
 • Spelar du när du är påverkad av alkohol eller andra ämnen?

Om du svarat ja på åtminstone en av frågorna ovan rekommenderar vi att du begär att få spärra ditt konto och att du söker professionell hjälp. Du kan också använda följande programvara för att spärra datorn så att den inte kan öppna webbplatser som erbjuder nätspel:
Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny

Spelhistorik

Om spelhistoriken inte visas i själva spelet kan du alltid visa den på kontosidan.

Användning av våra verktyg för socialt ansvar

Du får endast använda våra verktyg för socialt ansvar enligt villkoren i denna policy för ansvarsfullt spelande och enligt vad som gäller för dig. Vi har inte möjlighet att behandla förfrågningar som gäller användning av våra verktyg för socialt ansvar via andra medier (till exempel via sms, WhatsApp eller sociala medier som Facebook).

Support

Klicka här om du behöver mer hjälp.